Završni sastanak crvenih heroja

Završni sastanak crvenih heroja

Tijekom današnjeg dana naši Crveni Heroji, pod vodstvom njihove koordinatorice Željke Nefat, okupili su se kako bi dovršili projekt i predstavili rezultate svog rada. Uskoro o opširnijim rezultatima projekta. 💫

Nella giornata odierna i nostri Eroi Scarlatti, sotto la guida della loro coordinatrice Željka Nefat, si sono riuniti per ultimare il progetto e presentare i risultati del loro lavoro. A breve i risultati del progetto. 💫


Povratak

Partneri projekta